gallery/img_2286

ซุ้มเกมส์งานวัด

gallery/1920343_1487296811490182_3760660341239327022_n
gallery/1966919_1480839005469296_1598357830_n
gallery/1001529_1399124633640734_1119654988_n
gallery/10346117_1515917568628106_7494713493073065305_n
gallery/2016-01-30 16.04.54
gallery/jf
gallery/1004804_1399125390307325_477737958_n
gallery/10390277_1515917631961433_6901868604681062869_n
gallery/1016979_1399124913640706_1065525096_n
gallery/1001529_1399124633640734_1119654988_n
gallery/1004652_1399125056974025_1893403800_n
gallery/10153023_1487296781490185_5941528271634911152_n
gallery/10489896_1515917238628139_6462627039985064882_n
gallery/10505506_1515917495294780_4072462676898790134_n
gallery/282844_1443010925918771_1214350559_n
gallery/24616_1399123203640877_1853659380_n
gallery/993458_1432605480292649_1544727715_n
gallery/1924044_1734678330085361_571246620490775043_n
gallery/img_2140
gallery/1977268_1480839708802559_1148924856_n (1)

1.เช่าซุ้มเกมส์ ทุกซุ้มราคา 1,500 บาท (รับสินค้าและติดตั้งเอง)

 

2.เช่าซุ้มเกมส์พร้อมติดตั้งราคา 3,000 บาท (ไม่รวมพนักงานและของรางวัล

 

3.พนักงานคุมเกมส์ 600 บาท/คน/วัน

 

4.ของรางวัลชุดละ 2,000 บาท 100 รางวัล

 

5.ค่าขนส่งตามระยะทาง

gallery/resize_pa210023